Mijn manifest

Een manifest is een beknopte weergave van de stand- en/of uitgangspunten van een mens of groep. (Wikipedia)

 

Zeer veel mensen leven in mindere of meerdere mate verdoofd. Ze leven op automatische piloot en gaan de relatie met zichzelf en anderen niet echt aan. Bewust of onbewust negeren ze de informatie waar ze van binnenuit of van buitenaf mee te maken krijgen.

Het lijkt namelijk vaak veiliger om te doen wat we altijd deden dan onszelf en onze medemens recht in de ogen te kijken. We hebben nu eenmaal schrik voor verandering, voor wat we echt voelen, voor confrontatie. Dat hoort bij het mens-zijn. Jammer genoeg heeft deze houding een keerzijde: we voelen ons in zekere zin afgesneden van het leven, van onszelf en van de mensen rondom ons. Ik zei het al: we voelen ons verdoofd, alsof we wórden geleefd.

Ik pleit voor een leven waarin bewustzijn en integriteit centraal staan, waarin we moedig stap voor stap onze weg zoeken gebaseerd op wat er écht leeft en zonder iets toe te dekken. Zo gaan we op een eerlijke manier de relatie aan met onszelf en anderen.

Deze houding brengt diepgaande verbinding met zich mee, een sterk gevoel van betrokkenheid in je eigen leven, en daardoor ook veel voldoening.

Hoezo?

  • Omdat je op elk moment in je daden de verantwoordelijkheid neemt voor wat er is. Je loopt niet langer weg, je gaat het aan.
  • Omdat je dan niet anders kunt dan je eigen blokkades en angsten overwinnen, en je hiermee in je kracht komt te staan.
  • Omdat je eerlijkheid en respect als waarden centraal stelt, en zo noch jezelf noch anderen om de tuin wil leiden, zelfs niet in de kleinste dingen.

Natuurlijk is het een illusie te denken dat we het leven volledig kunnen vormgeven zoals wij dat zelf willen. Ik heb het net over verantwoordelijkheid opnemen en een integer evenwicht zoeken te midden van alles en iedereen die wat van ons verlangt. Daar horen onze eigen verlangens ook bij, maar het is in elke situatie onderzoeken hoe we ze tegemoet kunnen treden.

Ik doe niets liever dan mensen ondersteunen in het gaan van hun eigen bewuste weg. Ik beloof hiermee niet dat het altijd de makkelijkste weg zal zijn. Het vraagt moed om echt te kijken en je weg te zoeken langs je oude patronen en angsten, maar het is wel écht. En de beloning is groot.