Getuigenissen

Door de sessies zie ik beter in hoe angst mij in de weg staat om mijn leven echt in handen te nemen. Ik ben me bewuster van angst als obstakel en leer hem als raadgever te waarderen zonder hem alles te laten bepalen. Hierdoor voelt hij zich ernstig genomen en is de weg vrij voor mij om stap voor stap bewuste keuzes te maken die bijdragen aan een vervuld leven.

~ An (43 jaar)

 

Ik kwam aan bij Lotte met de behoefte een helderder visie te krijgen op later. Ik stond voor een grote ommezwaai en voelde me onzeker.

Omdat zij me niet alleen geholpen heeft die visie helder te krijgen, maar me ook de – solide – handvatten aanreikte om mijzelf zoals ik nu ben goed te leren kennen, merk ik dat ik op een constructieve en eigen manier aan dat nieuwe hoofdstuk kan beginnen.

~ Kurt (40 jaar)

 

Het fijne aan de Voice Dialogue methode die Lotte gebruikte, was dat het mij dwong om vanuit een ander standpunt naar mezelf te kijken, namelijk vanuit de delen die als overlevingsstrategieën zich manifesteerden in mijn denken en doen. Door in de ‘huid te kruipen’ van deze stemmen kreeg ik een helderder beeld van deze delen in mij en waarom en wanneer ze sterk aanwezig waren.  Ik ging nu over bepaalde denk- en gedragspatronen nadenken waar ik voorheen nooit bij stil had gestaan. Lotte hielp mij hier heel erg bij door zonder oordeel mij kennis te laten maken met deze stemmen en de juiste vragen te stellen. Ik werd op een andere manier met mezelf geconfronteerd dan bij gewone therapie en aangespoord actiever m’n eigen patronen te onderzoeken. Ik vond dit zeer effectief en kwam zo sneller en doelgerichter bij de diepere kern. Er waren ook geregeld momenten waarop ik verrast werd door de ontdekkingen die ik deed over mezelf aan de hand van Lotte’s begeleiding. Voor mij was het een zeer interessante reis en het heeft me de handvatten gegeven om zelf verder te werken.

~ Jeroen (33 jaar)