Mindfulness

Mindfulness is een eeuwenoude methode om het bewustzijn te trainen. Door het beoefenen van mindfulness leer je op een heel subtiel niveau te zien wat er van moment tot moment speelt. Je leert los te komen van je identificaties hiermee en ontwikkelt zo meer vrijheid.

Mindfulness betekent zoveel als “opmerkzaamheid” en stamt af van een 2500 jaar oude boeddhistische traditie van meditatie en aandacht. Toen tijdens de jaren ’80 de methode ook in het westen bijval kreeg, werd de term “mindfulness” geboren en daarmee werd het losgekoppeld van de boeddhistische tradities en rituelen.

Wat je dankzij mindfulness leert is keuzeloos gewaarzijn van wat er zich van moment tot moment voordoet aan gedachten, emoties, en fysieke/zintuiglijke sensaties, in eerste instantie zonder hierop te reageren. Je gaat inzien dat die gebeurtenissen niet per definitie samenvallen met wie je bent, en dat je nog steeds vrij bent hier gevolg aan te geven of net niet.

Eigenlijk komt het erop neer dat je minder slaaf wordt van je verlangens, kwaadheid, to do-lijstjes, piekerende gedachten, zorgen, lichamelijke of psychische pijn… Door het beoefenen van mindfulness ontstaat er ruimte tussen jou en die gewaarwordingen. Je krijgt keuzevrijheid, je wordt weer meer je eigen baas.

Mindfulness leer je door veel te oefenen. Het gaat dan om verschillende soorten meditaties, yoga-oefeningen met gewaarzijn, en opmerkzaamheid brengen in de kleine of grote dingen van het dagelijks leven zoals eten, fietsen of tijdens een gesprek.

Ik bied mindfulness aan in de vorm van 8-weken trainingen (één avond per week) in groep en op maat tijdens individuele sessies (eventueel geïntegreerd met Voice Dialogue). Mindfulness is zeer geschikt als je last hebt van stress, veel piekert, geplaagd wordt door angsten of depressieve gevoelens, of gewoon als je geïnspireerd bent door het idee bewuster in het leven te staan.