Individuele sessies

PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING EN ERVARINGSGERICHTE COACHING

Misschien ervaar je in zekere zin vast te lopen in je leven en heb je behoefte aan iemand die samen met jou alles weer wat in beweging kan krijgen? Dat vastlopen kan zich situeren op een concreet domein zoals relaties, werk of de thuissituatie, maar het kan evengoed zijn dat je met een algemeen ontevreden gevoel zit en worstelt met bepaalde gedachten en/of emoties.

Door middel van ervaringsgerichte methodieken en inzichtgevende gesprekken, leer je je op een andere manier verhouden tot datgene wat je blokkeert. Je creëert ruimte binnenin jezelf zodat duidelijk kan worden wat je nodig hebt en alternatieve gevoelens en denkwijzen de kans krijgen zich te ontwikkelen.

Prijs per sessie: 40 – 60€, afhankelijk van je financiële mogelijkheden.

Duur van een sessie: Eén uur tot anderhalf uur, afhankelijk van wat zich aandient en de werkvormen die ik inzet.

MINDFULNESS OP MAAT

Veel mensen denken erover een mindfulnesstraining te volgen, maar niet iedereen wil of kan dit in groep doen. Misschien heb je meer ondersteuning nodig dan een groepstraining kan bieden of ben je niet zo’n groepsmens.

Tijdens een individueel traject van 6 tot 8 sessies (liefst wekelijks), word je stap voor stap meegenomen in de basis van mindfulness. De kracht van zo’n traject schuilt in de individuele benadering waarbij ik de sessies afstem op jouw persoonlijke leerproces en de inhoudelijke thema’s die voor jou relevant zijn.

Ook als je ooit al een groepstraining mindfulness volgde, kunnen één of meerdere individuele sessies op maat je beoefening opfrissen of verder verdiepen. Op jouw vraag kunnen tijdens deze vervolgsessie(s) ook specifieke thema’s centraal staan zoals (zelf)compassie, mindful omgaan met bepaalde emoties, situaties of gedachtepatronen, mindful communiceren, leren focussen (zie Focusing)…

Prijs per sessie: 50€, inclusief digitale opnames van de mindfulnessmeditaties en een syllabus (voor de basistraining). Voor de basistraining is een engagement van minimaal 6 sessies aangewezen.

Duur van een sessie: Anderhalf uur.

OF EEN COMBINATIE…

Beide trajecten kunnen ook perfect gecombineerd worden. Soms blijkt na een mindfulnesstraining dat iemand graag diepgaander wil inzoomen op specifieke zaken. Of omgekeerd kan tijdens of voorafgaand aan een coachingstraject de behoefte ontstaan aan een stevige basis in mindfulness.

Het is steeds mijn doelstelling dat je op eigen kracht verder kan met wat ik aanreik. Zo maak ik je niet afhankelijk van de sessies, maar kan je je eigen proces in de toekomst actiever in handen nemen.