Individuele sessies

Misschien ervaar je in zekere zin vast te lopen in je leven en heb je behoefte aan iemand die samen met jou alles weer wat in beweging kan krijgen? Dat vastlopen kan zich situeren op een concreet domein zoals relaties, werk of de thuissituatie, maar het kan evengoed zijn dat je met een algemeen ontevreden gevoel zit en worstelt met bepaalde gedachten en/of emoties.

Door middel van ervaringsgerichte methodieken en inzichtgevende gesprekken, leer je je op een andere manier verhouden tot datgene wat je blokkeert. Je creëert ruimte binnenin jezelf zodat duidelijk kan worden wat je nodig hebt en alternatieve gevoelens en denkwijzen de kans krijgen zich te ontwikkelen.

Anders dan de meeste therapeuten of coaches, duren mijn sessies doorgaans anderhalf uur. Ervaring heeft me geleerd dat een uur snel voorbij is en dat je meer uit een sessie haalt met een half uur extra.

Prijs per sessie: 75€

OF EEN COMBINATIE MET MINDFULNESS

Beide trajecten kunnen ook perfect gecombineerd worden. Soms blijkt na een mindfulnesstraining dat iemand graag diepgaander wil inzoomen op specifieke zaken. Of omgekeerd kan tijdens of voorafgaand aan een coachingstraject de behoefte ontstaan aan een stevige basis in mindfulness.

Het is steeds mijn doelstelling dat je op eigen kracht verder kan met wat ik aanreik. Zo maak ik je niet afhankelijk van de sessies, maar kan je je eigen proces in de toekomst actiever in handen nemen.

Wil je graag meer lezen over mijn manier van werken, dan kan dat hier.